Tüm Eğitimler

Sertifikalı Eğitim
Mesleki Teknik Eğitimler
Sapancı Eğitimi

Bu eğitim, katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği, çevre önlemleri ve kalite standartlarını desteklemek amacıyla elleçleme ve yükleme...

Sertifikalı Eğitim
Mesleki Teknik Eğitimler
Makine Bakımcı Eğitimi

Makina bakımcı eğitimi, bireylere makinelerin bakımı, onarımı ve sorun giderme konularında gerekli becerileri kazandırmayı amaçlayan bir e...

Sertifikalı Eğitim
Mesleki Teknik Eğitimler
Makina Montajcı Eğitimi

Makina montajcısı eğitimi, bir kişinin mekanik sistemlerin montajını gerçekleştirmek için gerekli beceri ve bilgileri edinmesini sağlar....

Sertifikalı Eğitim
Mesleki Teknik Eğitimler
Aviyonik Sistemler Eğitimi

Sivil Havacılık GM’nün modül sınavlarında bilinmesini istediği ve pilot, kule personeli, bakım personeli (özellikle mühendis olup uçak ba...

Sertifikalı Eğitim
Hukuk Eğitimleri
Aktüerya Hukuku ve Hesap İlkeleri Eğitimi

Aktüeryal Hukuk; doğal afet, sakatlık, doğum, ölüm, yangın, hırsızlık gibi herhangi bir tehlike anına ilişkin prim ve sigorta gibi alanlar...

Sertifikalı Eğitim
Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Ticaret Bakanlığı Onaylı Kooperatifçilik Eğitimi

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu değişikliği sonrasında, kooperatif yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyeleri için verilecek Ticaret B...

Sertifikalı Eğitim
Sağlık & Spor Eğitimleri
Temel Yoga Eğitimi

Yogayı hayat felsefesi haline getirmek isteyen ve profesyonel olarak eğitmenlik yapmak isteyen herkese, yoganın temel felsefesini, bedensel duruşl...

Sertifikalı Eğitim
Profesyonel Gelişim Eğitimleri
Stratejik Marka Yönetimi ve Dijital Pazarlama Eğitimi

Bu program, stratejik marka yönetiminin bileşenleri olan strateji, marka ve yönetim kavramlarının gerektirdiği teorik bilgiyi ve bunların prati...