Ostim Teknik Üniversitesi

Ostim Teknik Üniversitesi

OSTİM Teknik Üniversitesi, "sanayinin üniversitesi" olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir.

Sanayinin üniversitesi konsepti, iş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü bir işbirliği içinde;

 • Özellikle tasarım ve en son imalat sistemleri ve yenilikçi teknolojiler başta olmak üzere eğitim verdiği alanlarda, öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim, araştırma ve uygulama altyapı ve imkânı sunan,
 • Rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip; tasarlayan, yapan, yaşatan, yenilikçi, girişimci, kültürel farkındalığı yüksek ve insani değerleri özümsemiş, kişisel gelişimini tamamlamış ve özgüven sahibi mezunlar yetiştiren,
 • Ülkemizin bilim ve teknoloji geliştirme yetkinliğinin arttırılmasında etkin rol oynayan,
 • Özgün proje ve çözümler üreterek bölge ve ülke kalkınması için sorumluluk alan,
 • üniversiteyi ifade etmektedir.

  Amaçlarımız;

 • Üniversitedeki eğitim-öğretimde beceri yönelimli olma ve mesleki yeterlik kazandırmaya öncelik verme,
 • Öğrenen merkezli olma,
 • Karar alma, uygulama ve gözden geçirme süreçlerinde, başta sanayici kesimi, öğrenciler ve mezunlar olmak üzere paydaşların aktif katılımını sağlama,
 • İş başında öğrenme esasına dayanma,
 • Üniversitenin sanayi ile işbirliği temelinde patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka geliştirme kapasitesi ile telif kapasitesinin geliştirilmesi için mekanizmalar kurma ve bunları etkin işletme,
 • Ekonomik katkı ve ticarileşmeyi hedefleyerek, fikri mülkiyet kapasitesi, araştırma yetkinliği ile girişimciliği ve yenilik yapmayı, Üniversite faaliyetlerinin ana eksenleri olarak kurgulama,
 • Üniversitedeki bilgi üretiminin proje ve araştırma tabanlı olmasını, üretilen bilginin uygulamaya ve ticarileşmeye imkân vermesini ve bu yolla kalkınmayı desteklemesini Üniversitenin araştırma ve yayın felsefesinin temeli olarak benimseme,
 • Öğrencilerin sosyal sorumluluğu ve kültürel farkındalığı yüksek, insani değerleri özümsemiş, kişisel gelişimini tamamlamış ve özgüven sahibi bireyler olarak mezun olmalarını hedefleme,
 • Üniversitenin tüm yeterliliklerinin, yeterlilikler ulusal veri tabanında yer almasını sağlamadır.
 • OTÜSEM YÖNETİM