OSTİM

OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

1967’de 1748 üye ile küçük sanayi yapı Kooperatifi olarak başlayan OSTİM;

Bu gün 17 ana sektör ve 139 işkolunda faaliyet gösteren 5200 işletme ve 60.000 çalışanı ile Ankara ve ülke sanayisinde önemli bir rol oynayan bir organize sanayi bölgesidir.

“Bölgesinde faaliyet gösteren işletme ve çalışanların hayat boyu ve mesleki eğitim, Ar-Ge, teknoloji, tanıtım, pazarlama, teknoloji transferi, insan kaynakları ve istihdam, ortak üretim ve ihracat vb. ihtiyaçlarına çözümler getirmek amacıyla oluşturduğu arayüz, kurum ve kuruluşlarıyla bütüncül ve sürdürülebilir hizmetler sağlayan OSTİM Ekosistemi, özgün ve örnek bir sanayi bölgesi yönetimi modelidir. ”

1993 yılında kurulan OSTİM Araştırma, Geliştirme, Eğitim, Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (OSTİM Vakfı) başta OSTİM olmak üzere bölgesel ve ulusal olarak işletme ve sektörlerin gelişimi için çalışan bir vakıf olup bu amaç doğrultusunda bu güne kadar çeşitli yapılar ve işbirlikleri oluşturarak özellikle mesleki –teknik eğitim, istihdam, sektör geliştirme, kümelenme, ihracat, çok taraflı proje geliştirme çalışmalarını yürütmüştür. Bu doğrultuda bu gün Proje Gelişim A.Ş. borsaya açılan OSTİM Endüstriyel Yatırımlar İşletme A.Ş. OSTİM Teknopark A.Ş. ODF Fuarcılık A.Ş. iştirakleri bulunup, ODTÜ-OSTİM Teknopark ile yatırımcı ortaklık yürütmektedir. Başta OSTİM OSB olmak üzere tüm Ankara aanayisi ile yakın işbirliği içinde çalışan vakıf bu konulara yönelik olarak son 8 yılda 123 proje hazırlamış olup hacmi 100 milyon TL’yi aşan 67 projeyi yürütmüş ve tamamlamıştır.

Ankara sanayisinin rekabetçi gelişimi için çalışan OSTİM Ekosistemi Savunma, Medikal, Enerji, İş ve İnşaat Makinaları, Raylı Ulaşım Sistemleri, Kauçuk ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme sektörlerinde 7 sektörel çalışmasıyla ülkemizin ilk ve en başarılı kümelenme örneklerini vermektedir.

Ankara’da bulunan bütün üniversitelerle yakın bir işbirliği içinde bulunan OSTİM , diğer taraftan tecrübeleri doğrultusunda özellikle endüstriyel yönelimleri yakından takip ederek ileri imalat üzerinde ihtisaslaşan bir üniversite ile üretim dünyasının ihtiyaçlarına çözüm üreten bir yapıyı bölgemize ve ülkemize kazandırmak üzere bütün kaynak ve imkanlarını tahsis etmiştir.

OTÜSEM YÖNETİM