Profesyonel Gelişim Eğitimleri

Sertifikalı Eğitim
Profesyonel Gelişim Eğitimleri
ANSYS Workbench® ile Bilgisayar Destekli Yapısal Analiz

Eğitim ile; SEY yöntemini kullanan ANSYS Workbench®’i yapısal analizlerin yapılmasında kullanabilme bilgi ve yeteneği kazandırılmış olaca...

Sertifikalı Eğitim
Profesyonel Gelişim Eğitimleri
Sanayide Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm Eğitimi

Bu eğitim, işletmelerin verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve rekabet avantajı elde etmek için dijital dönüşüm stratejilerini ve ...

Sertifikalı Eğitim
Profesyonel Gelişim Eğitimleri
AR-GE Mühendisliği ve Yöneticiliği Eğitimi

AR-GE Mühendisliği ve Yöneticiliği eğitimi, yenilikçi çözümler geliştirmeyi amaçlayan AR-GE projelerinin yönetimi ve uygulanması konular...

Sertifikalı Eğitim
Profesyonel Gelişim Eğitimleri
Stratejik Marka Yönetimi ve Dijital Pazarlama Eğitimi

Bu program, stratejik marka yönetiminin bileşenleri olan strateji, marka ve yönetim kavramlarının gerektirdiği teorik bilgiyi ve bunların prati...

Sertifikalı Eğitim
Profesyonel Gelişim Eğitimleri
Savunma Sanayiine Giriş Farkındalık Eğitimi

Savunma Sanayii süreçleri ve dinamikleri hakkında farkındalık eğitimi...

Sertifikalı Eğitim
Profesyonel Gelişim Eğitimleri
Finansal Kontrol Sistemleri Kurulması ve Karlılık Yönetimi (Excel Uygulamaları) Sertifika Programı

Yönetime; işletmenin mali performansının ölçülebilmesi ve sorgulanabilmesi ile ilgili becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır....

Sertifikalı Eğitim
Profesyonel Gelişim Eğitimleri
Maliyet Yönetimi

KOBİ’lerde maliyet izleme sistemleri öngörülen dönem sonlarında oluşan çeşitli maliyetlerin izlenmesine ve maliyetlerin gider yerlerine gö...

Sertifikalı Eğitim
Profesyonel Gelişim Eğitimleri
Değişim Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimiyle; hizmet sunulan kişi, kurum ve kuruluşlar (dış müşteriler) ile çalışanlarımızın (iç müşteriler/hizmet sunanl...

Sertifikalı Eğitim
Profesyonel Gelişim Eğitimleri
Dijital Medya ve Pazarlama Serisi Eğitimleri

Web Sayfası İçerik Yönetimi, Sosyal Medya, Arama Motoru Optimizasyonu, E-ticaret, Marka, Müşteri İlişkileri...