Mesleki Teknik Eğitimler

Sertifikalı Eğitim
Mesleki Teknik Eğitimler
Hidrolik Bakım ve Arıza Arama Eğitimi

Hidrolik sistemlerde yaygın olarak karşılaşılan arızalar ve bu arızaların sebep ve sonuçlarını incelemek. Arıza olmasını engelleyecek ve...

Sertifikalı Eğitim
Mesleki Teknik Eğitimler
İleri Seviye Hidrolik Eğitimleri

3 gün; teorik anlatım ve uygulama; İleri seviye hidrolik devre elemanlarının tanıtılması, yapısı ve çalışma prensiplerinin açıklanması...

Sertifikalı Eğitim
Mesleki Teknik Eğitimler
TEMEL SEVİYE HİDROLİK EĞİTİMİ

Hidroliğin 12 temel prensibinin açıklanması. Kavitasyonun tanımı, etkileri ve alınması gereken önlemler. Temel seviye hidrolik devre elemanla...

Sertifikalı Eğitim
Mesleki Teknik Eğitimler
PLC Otomasyon ve Yazılım İleri Düzey Eğitimi

Arge bölümlerine,fabrika otomasyon ve elektronik departmanlarına,plc ve otomasyon eğitimi almak isteyen kişiler bu eğitimden faydalanabilirler.B...

Sertifikalı Eğitim
Mesleki Teknik Eğitimler
Revit Eğitimi

Revit, Mimarlar ve İnşaat Mühendislerinin tasarım proje uygulamalarında kalite ve verimlilik projeksiyonlarını en üst seviyeye taşımalarına...

Sertifikalı Eğitim
Mesleki Teknik Eğitimler
IPC-A-600 BASKI DEVRE KARTLARINDA KABUL KRİTERLERİ STANDARDI CIS EĞİTİMİ

Baskı devre kart üretimine ve kontrolüne kılavuzluk eden bir standarttır....

Sertifikalı Eğitim
Mesleki Teknik Eğitimler
IPC 7711-7721: Elektronik Kart Takımlarında Yeniden İşleme, Onarım ve Modifikasyon Standardı

Bu eğitimde katılımcılar baskı devre kart takımları üzerinde aşağıdaki işlemleri yapabilme becerisini kazanırlar ve 2 yıl süre ile geç...

Sertifikalı Eğitim
Mesleki Teknik Eğitimler
IPC J-STD-001: Elektrik ve Elektronik Kart Takımlarında Lehimleme Gerekleri

J-STD-001 Standardı elde ve makinede lehimleme prosesleri ve malzeme gereklilikleri için oluşturulmuş bir endüstriyel standart programıdır....

Sertifikalı Eğitim
Mesleki Teknik Eğitimler
Muhasebe ve Finansman Yönetimi Sertifika Programı

Türk Vergi Sitemi ile başlayıp, tüm yıl içinde gerçekleştirilen muhasebe işlemlerinin ayrıntılı bir şekilde aktarıldığı bu program; k...