Kurumsal Gelişim Eğitimleri

Sertifikalı Eğitim
Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Marka, İletişim & Pazarlama Stratejileri Eğitimi

Marka & Dijital Pazarlama Eğitimi, firmaların uluslararası kabul görmüş metodlarla kendi öz değerlendirmelerini yaparak; kurumsal süreçlerin...

Sertifikalı Eğitim
Kurumsal Gelişim Eğitimleri
İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

İnsan kaynaklarına sistematik uygulamalarla değer katarken, “İnsan” odaklılıktan uzaklaşmadan İnsan kaynakları yönetimi gelişim süreci...

Sertifikalı Eğitim
Kurumsal Gelişim Eğitimleri
İşletmelerde Takım Ruhu Uygulamalı Atölye Çalışması

Ben değil, biz olmak Ortak bir amaca sahip insanlar, bir grup oluşturursa, hedefe daha kolay ve daha çabuk ulaşırlar. Her Birey, diğerine yardı...

Sertifikalı Eğitim
Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Gelecek Nesil Lojistik ve Tedarik Zinciri Eğitimi ''Endüstri 4.0 ve Kobi’ler''

Ülkemizdeki KOBİ’lerin dünya KOBİ’leriyle rekabet edebilir bir hale gelmesi ve mükemmel ürün ile hizmet değeri yaratacak güç noktaların...

Sertifikalı Eğitim
Kurumsal Gelişim Eğitimleri
İnnovasyon Yönetimi Eğitimi

Şirketin başarısı için en temel unsurlardan biri doğru yönetimdir, hedefler büyük olsa da başarıya inanmak gerekiyor. İşte bu noktada İn...

Sertifikalı Eğitim
Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Tıbbi Cihazlar İçin Risk Yönetimine Giriş Eğitimi

Bu ders, katılımcılara ISO 14971:2012'un tıbbi cihaz imalat firmalarında karar verme süreci üzerindeki etkisini anlamalarını sağlamak amacı...

Sertifikalı Eğitim
Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Elektronik İhale Eğitimi ‘’EKAP Eğitimi’’

Kamu İhale Kurumu “KİK” 4734 Kanun kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşların ihale denetim-gözetim ve ihalelere itirazen şikâyet kurumudu...

Sertifikalı Eğitim
Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Kooperatifçilik Eğitimi

Gelişmiş ülkeler açısından birlikte üretmek ve kazanmanın en önemli yollarından biri olarak görülen kooperatifçilik yapılanması ülkemi...