Kurumsal Gelişim Eğitimleri

Sertifikalı Eğitim
Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Ticaret Bakanlığı Onaylı Kooperatifçilik Eğitimi

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu değişikliği sonrasında, kooperatif yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyeleri için verilecek Ticaret B...

Sertifikalı Eğitim
Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Marka, İletişim & Pazarlama Stratejileri Eğitimi

Marka & Dijital Pazarlama Eğitimi, firmaların uluslararası kabul görmüş metodlarla kendi öz değerlendirmelerini yaparak; kurumsal süreçlerin...

Sertifikalı Eğitim
Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Bumerang Lider Yöneticilik Eğitimi

Her zaman geçerli bir sebebiniz olabilir. Ancak “gerçek lider yöneticiler öngörülüdür” ve mazeret hakkından vazgeçmiş insanlardır...

Sertifikalı Eğitim
Kurumsal Gelişim Eğitimleri
İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

İnsan kaynaklarına sistematik uygulamalarla değer katarken, “İnsan” odaklılıktan uzaklaşmadan İnsan kaynakları yönetimi gelişim süreci...

Sertifikalı Eğitim
Kurumsal Gelişim Eğitimleri
İşletmelerde Takım Ruhu Uygulamalı Atölye Çalışması

Ben değil, biz olmak Ortak bir amaca sahip insanlar, bir grup oluşturursa, hedefe daha kolay ve daha çabuk ulaşırlar. Her Birey, diğerine yardı...

Sertifikalı Eğitim
Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Gelecek Nesil Lojistik ve Tedarik Zinciri Eğitimi ''Endüstri 4.0 ve Kobi’ler''

Ülkemizdeki KOBİ’lerin dünya KOBİ’leriyle rekabet edebilir bir hale gelmesi ve mükemmel ürün ile hizmet değeri yaratacak güç noktaların...

Sertifikalı Eğitim
Kurumsal Gelişim Eğitimleri
İnnovasyon Yönetimi Eğitimi

Şirketin başarısı için en temel unsurlardan biri doğru yönetimdir, hedefler büyük olsa da başarıya inanmak gerekiyor. İşte bu noktada İn...

Sertifikalı Eğitim
Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Tıbbi Cihazlar İçin Risk Yönetimine Giriş Eğitimi

Bu ders, katılımcılara ISO 14971:2012'un tıbbi cihaz imalat firmalarında karar verme süreci üzerindeki etkisini anlamalarını sağlamak amacı...