Ülkemizdeki KOBİ’lerin temel ihtiyaçlarına baktığımızda, daha birçok ilave yapabilecek olmakla birlikte aşağıdaki konuların daha önem kazandığını görmekteyiz:

Durum Tespiti ve Sorun Analizi
Üst yönetim karar verme sisteminin etkinleştirilmesi: Kurumsal Yönetim
Stratejik Planlama
Bütçeleme
“Organizasyon Yapısı” düzenlemesi-Teşkilat Yapısının gözden geçirilmesi 
Organizasyon El Kitabının hazırlanması (İş Tanımları-İş Süreçleri)
“Yönetim Raporlaması” Sisteminin Oluşturulması 
Süreçlerin Etkinlik ve verimliliğini Artırmak
İş birimlerinin/kritik fonksiyonların performanslarını takip etmek
Kurumsal Performans Yönetim Sistemi
Kıyaslama -Tahminleme-Öngörme
Kritik Başarı Göstergeleri - Performans İzleme
İç Müşteri Uygunsuzluk Sisteminin (İMUS) yerleştirilmesi 
Farklı Departmanların (insan kaynakları, satın alma, muhasebe, finansman, üretim, pazarlama) ayağa Kaldırılması
İmalatta Kısa Vadeli Getiriler İçin “İyileştirme Projelerinin” tanımlanması 
Prim sistemi 
Güçlü Kurum Kültürü inşa etmek
Aile Anayasası – Yönetim Devri Planlaması
İş Modeli-Strateji-yapı-Kültür Uyumunun tesisi
İç Kontrol sistemi kurulması 
Risk değerlendirme sistemi 
İşe-projeye başlama, bitirememe, sonuç alamama. 
Birimler arası koordinasyonsuzluğun önlenmesi- Takım olabilmek 
“Eğitim İhtiyaç Analizi” Yapılması - Eğitimler 
Aile ve Şirketi Ayıracak Aile Anayasasının olmayışı
Haleflik Planlaması 
Plansız Yatırım
Plansız Büyüme
ERP-MRP sistemlerinin entegrasyonu
Unvan ve Pozisyon dengesizliği
Kuşak Çatışmasının İyi Yönetilememesi
Maliyetlerin Hesaplanamaması
Şirketin Nakit Akışlarının Düzenli Olarak İzlenememesi
Sürekli İyileştirme Projelerinin Yapılamaması
Ticari alacakların tahsilatı, alacak risklerinin yönetimi
Yüksek verimli ve düşük maliyetli üretim yönetimi
Güncel yasal düzenlemeler çerçevesinde iş yapma
Yatırımlarda ve İstihdamda Devlet destekleri ve teşvikleri
İKY Uygulamaları (işe alma, seçme, değerlendirme)
İKY’de İş hukuku uygulamaları (iş sonlandırma ve fesih)
İş Sağlığı ve Güvenliği sorunları
Pazar araştırma ve yeni Pazar bulma
Vergiden Kaçınma Yöntemleri
Enerji verimliliği
Yönetim Kurulunun Etkin Olarak çalışamaması
Hibe-Destek-Teşviklerden Yeterince Yararlanılamaması
Darboğazların Belirlenememesi
Kritik Başarı Göstergelerinin Belirlenememesi ve İzlenememesi
Birimler arası İletişimi Sağlayacak Süreç Haritalarının Yapılamaması

İşte tüm bu ihtiyaçları gidermek amacıyla yürütülen kurumsallaşma süreçlerinin ülkemizde ve tüm dünyada belli ölçüde ve aşağıdaki sebeplerden dolayı başarısız olduğu da görülmektedir:

Değişim konusunda farkındalık eksikliği
«Herkesin ıslandığı yağmurdan korkmam» yaklaşımı
«Başkaları bizim halimizden anlamaz» yaklaşımı
Üst yönetim desteğinin eksikliği ve stratejik hizalanamama
Değişim çabasını birleştirilmiş bir program yerine bir grup dağınık faaliyetler olarak görmek
Müşteriyi ve paydaşları unutmak
Şeffaflık eksikliği
Zaferi erken ilan etmek
Motivasyon sağlayacak kısa vadeli kazanımlar elde edememek
Üst yönetim desteğinin eksikliği veya hizalanamama
Değişim çabalarının ödüllendirilmemesi
Uzun vadeli bakış açısına odaklanılamaması
Aile şirket için olmalı, şirket aile için değil.
Aile büyürken şirket büyümezse problem. 
Aile Şirketini Piyasadaki Değil, Aile İçindeki Rekabet Öldürür
«Kartvizit patronluğu» yeterli değil!
Patron her işe yetişemez, yarattığı dişlinin çarklarında sıkışır.

Fakat unutulmamalıdır ki; kurumsallaşma sürecinde atılan her adım neticede şirketi bir adım
öteye götürmekte ve var olana iyi bir şeyler katmaktadır. Yani her zaman için yarım sıfırdan iyi olmaktadır.

 

Prof. Dr. Ünsal Sığrı