Uyuşmazlık, en az iki taraf arasında var olan bir anlaşmazlık durumu olduğundan ve dolayısıyla tek taraflı “problem çözme” yaklaşımlarıyla konunun halledilmesi imkânsız olduğundan, taraflar arasında uzlaşma sağlanabilmesi maksadıyla “müzakere” süreci yürütülerek uyuşmazlığın çözümüne çalışılır. 
Bazen taraflar arasındaki müzakere süreçleri uzlaşma getirememektedir, müzakereci taraflar bazen sorunun teknik kapsamında ihtilaflar yaşayarak veya aralarındaki iletişim sürecini iyi idare edemedikleri için müzakere sürecini yarı yolda sonlandırabilmekte, bazen de müzakerelerin yürütülmesine ait yaklaşımlarda yanlışlıklara gidilmesinden dolayı çözüme ulaşamadan müzakere sürecini sonlandırmaktadırlar. 
Son dönemde Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ve CMK Uzlaştırması uygulamalarıyla birlikte uygulaması artan “Alternatif-Dostane Uyuşmazlık Çözümleri” kapsamında, Avukatlık Kanunu 35A Maddesindeki «Avukatın Uzlaşma Sağlaması» uygulamasının daha da canlandırılması için Müzakere Teknikleri konusunda detaylı bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır.  
Avukatlık Kanunu’nun 35/A maddesine göre avukatlar, dava açılmadan veya dava açılmış olup ta henüz duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden iş ve davalarda, tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konularda müvekkilleriyle karşı tarafa ve karşı taraf vekiline  yönelttikleri uzlaşma teklifinin kabulü halinde uzlaşma müzakerelerini yönetirler. Uzlaşma müzakereleri sırasında avukatlar, taraflara hukuki durumları hakkında bilgi verir, çözüm önerilerinde bulunur ve uzlaşmaları konusunda tarafları teşvik ederler. Avukatlar, uzlaşma müzakereleri sırasında, uyuşmazlığın tarafları arasında yansız bir şekilde hareket etmeye ve taraflardan hiçbirinin etkisi altında kalmaksızın tarafları uzlaştırmaya özen gösterirler. Uzlaşma önerisinde bulunan avukat, önerinin kabulü halinde, uzlaşma müzakerelerinin yapılacağı yeri ve zamanı karşı tarafa bildirir. Uzlaştırma müzakereleri, aksi kararlaştırılmadıkça yalnızca uzlaşmazlığın taraflarının ve avukatlarının katılımıyla gerçekleştirilir. Uzlaşma müzakereleri sonunda anlaşma sağlanması halinde uzlaşma konusu ve uzlaşma sonucunda alınan kararlar, müzakerelere katılan avukatlar ve anlaşmazlığın taraflarınca bir tutanakla tespit edilir ve imza altına alınır. Bu uzlaşmanın hukukta ilam hükmünde olması da değerlidir.  35/A henüz tam olarak istenilen yere gelememiştir.

Avukatlar adaletin lokomotifi ve temel aktörleridir. Mecelle’de yer alan «en iyi adalet sulhtur» sözünden hareketle, avukatların uzlaşmaları daha çok yapmaları, adaleti daha etkili ve süratli tesis etmekle birlikte aynı zamanda toplumsal bir hizmettir. Bu kapsamda “Avukatlık Uzlaşması 35A” maddesini yaygınlaştırmak için iletişim becerileriyle donanmış olan avukatlarımızın müzakere teknikleri konusundaki becerilerini artırmaları, bu uygulamaları destekleyecektir. Bu eğitimdeki “Müzakere Teknikleri” konuları, bir uyuşmazlığı en iyi bilen kişiler olan iki tarafın avukatının, kendi kontrollerindeki bir süreçle uzlaşma sağlayarak; zaman-emek-kaynak tasarrufu sağlamalarında ve tarafların husumetlerini bitirerek sulh sağlamalarında çok önemli becerileri kapsamaktadır. Müvekkilleriyle birlikte avukatların makulde uzlaşabilmesi için, avukatların müzakere yetkinlikleriyle donanmış olması kaçınılmaz bir gerekliliktir. 
Bu kapsamda Avukatın Alet-Takım Çantasında; “Etkili Müzakere Teknikleri”, aşağıda sıralanan özellikleri ile birlikte önemli bir yer tutmaktadır:
Müvekkiline ve diğer tarafa, müzakere sistemi, uzmanlığı, kültürü sunmak
Uyuşmazlığın Analizinde, Pozisyon-İhtiyacı ayırmaya yardımcı olmak
Açık uçlu sorularla, tarafları pozisyonundan yani konumlarından-ihtiyacına yani menfaatini elde etmeye doğru çekmek
«Gerçeklik testi» yapmak, yani anlaşma olmazsa, tarafların kaybedileceklerini vurgulamak ve uzlaşmaya yardımcı olmak
Tarafın ihtiyaçlarını belirlemeye ve önceliklendirmeye yardımcı olmak
Değiş-Tokuş yapılabilecek ihtiyaçlara dikkat çekmek 
«Örtük ihtiyaçları» ortaya çıkarmak; «İlave-Katma Değer» yaratmak 
Özetleme yapmak, Açıklamak, Netleştirme yapmak
Çerçeveleme yapmak, konunun dağılmasını önlemek
Diğer tarafla empati kurdurmak  ve Rol Değişimi sağlamak
İletişim engellerini temizlemek  ve ortak dil tesis etmek
İçerik-Anlam-Duygu yansıtmak-Tarafı anladığını belirtmek-Rahatlatmak
Konuyu tartıştırmak - Kafalarda lamba yakmak –Seçenek ürettirmek
Uzun vadeye odaklamak–Pastayı büyütmek–Üstünlükleri birleştirmek
Gerektiğinde susmak, Dinlemek, gerektiğinde müdahale etmek
Müzakere Sürecini yönetmek, krizi algılamak, Mola vermek, Sakinleştirmek
Uzlaşma sürecine tutunması için taraflara teşvik edici konuşmalar yapmak
 

Prof. Dr. Ünsal Sığrı