Orgün Eğitimler

Sertifikalı Eğitim
Mesleki Teknik Eğitimler
ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL VE İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 45001’in temel gerekliliklerini ve faydalarını belirlemenizi, Hem sağlık ve güvenlik, hem de İS&G YS’niz açısından riskleri ve fırsa...

Sertifikalı Eğitim
Hukuk Eğitimleri
HUKUKÇULAR İÇİN MESLEKİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ TEMEL SEVİYE

Hukuk İngilizcesi Eğitimi ile Genç avukatlar, hukuk öğrencileri ve bu alanda çalışan profesyonellerin sahip oldukları hukuk İngilizcesi yete...

Sertifikalı Eğitim
Profesyonel Gelişim Eğitimleri
Stratejik Marka Yönetimi ve Dijital Pazarlama Eğitimi

Bu program, stratejik marka yönetiminin bileşenleri olan strateji, marka ve yönetim kavramlarının gerektirdiği teorik bilgiyi ve bunların prati...

Sertifikalı Eğitim
Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Ticaret Bakanlığı Onaylı Kooperatifçilik Eğitimi

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu değişikliği sonrasında, kooperatif yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyeleri için verilecek Ticaret B...

Sertifikalı Eğitim
Hukuk Eğitimleri
Aktüerya Hukuku ve Hesap İlkeleri Eğitimi

Aktüeryal Hukuk; doğal afet, sakatlık, doğum, ölüm, yangın, hırsızlık gibi herhangi bir tehlike anına ilişkin prim ve sigorta gibi alanlar...

Sertifikalı Eğitim
Mesleki Teknik Eğitimler
Aviyonik Sistemler Eğitimi

Sivil Havacılık GM’nün modül sınavlarında bilinmesini istediği ve pilot, kule personeli, bakım personeli (özellikle mühendis olup uçak ba...

Sertifikalı Eğitim
Mesleki Teknik Eğitimler
Makina Montajcı Eğitimi

Makina montajcısı eğitimi, bir kişinin mekanik sistemlerin montajını gerçekleştirmek için gerekli beceri ve bilgileri edinmesini sağlar....

Sertifikalı Eğitim
Mesleki Teknik Eğitimler
Makine Bakımcı Eğitimi

Makina bakımcı eğitimi, bireylere makinelerin bakımı, onarımı ve sorun giderme konularında gerekli becerileri kazandırmayı amaçlayan bir e...

Sertifikalı Eğitim
Mesleki Teknik Eğitimler
Sapancı Eğitimi

Bu eğitim, katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği, çevre önlemleri ve kalite standartlarını desteklemek amacıyla elleçleme ve yükleme...