Orgün Eğitimler

Sertifikalı Eğitim
Profesyonel Gelişim Eğitimleri
Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı

Dış ticarettin kurallarına uygun dünya ile entegre bir şekilde yürütülebilmesi için dış ticaret şirketleri çalışanları, ileride dış ...

Sertifikalı Eğitim
Mesleki Teknik Eğitimler
Muhasebe ve Finansman Yönetimi Sertifika Programı

Türk Vergi Sitemi ile başlayıp, tüm yıl içinde gerçekleştirilen muhasebe işlemlerinin ayrıntılı bir şekilde aktarıldığı bu program; k...

Sertifikalı Eğitim
Bilişim ve Teknoloji Eğitimleri
Veri Yapıları ve Veri Yönetimi Eğitimi

Veri Yapıları özellikle akademik alanda yazılım eğitimi alan lisans öğrencilerinin karşı karşıya kaldıkları derslerin başında gelir. V...

Sertifikalı Eğitim
Bilişim ve Teknoloji Eğitimleri
Temel Bilgi Güvenliği ve Güvenli Sistem Tasarımı

Bilgi Güvenliği Eğitimleri, özellikle bankacılık, finans, telekomünikasyon, sigorta, sanayi, ulaşım, lojistik, perakende, üretim, tedarik zi...

Sertifikalı Eğitim
Bilişim ve Teknoloji Eğitimleri
Dijital Dönüşüm Kavramları

Bu programda, big data, makine öğrenimi, IOT, AI, bulut bilişim gibi belli başlı kavramlar anlatılmaktadır. Çalıştığınız yada yönettiğ...

Sertifikalı Eğitim
Bilişim ve Teknoloji Eğitimleri
IOT (Nesnelerin Interneti Eğitimi)

IOT Nesnelerin İnterneti Eğitimi: IOT açılımı Internet of Things, Türkçe karşılığı Nesnelerin İnterneti anlamına gelmektedir. Nesneleri...

Sertifikalı Eğitim
Bilişim ve Teknoloji Eğitimleri
Dijital Dönüşüm Proje Eğitimi

Dijitalleşme ile birlikte işin yapısı, işin ürün ve hizmetlerinin sunum şekli, bir diğer ifade ile iş modelleri de değişmektedir. Bu eğit...

Sertifikalı Eğitim
Bilişim ve Teknoloji Eğitimleri
Bulut Bilişim ve Big Data Eğitimi

Bulut Bilişim, bahsi geçen IoT ve Big Data dünyasının önemli bir parçası çünkü işletmeler anlık erişim, hızlı veri aktarımı ve güve...

Sertifikalı Eğitim
Bilişim ve Teknoloji Eğitimleri
Bilgi Güvenliği Eğitimi

Bilgi Güvenliği Eğitimleri, özellikle bankacılık, finans, telekomünikasyon, sigorta, sanayi, ulaşım, lojistik, perakende, üretim, tedarik zi...

Sertifikalı Eğitim
Profesyonel Gelişim Eğitimleri
+1 Değer Katan İletişim

Bireysel, kurumsal ve toplumsal değerlerimiz için ortak bir dil, etkin bir işbirliği ve kültür oluşturmak sürdürülebilirlik için vazgeçilm...

Sertifikalı Eğitim
Bilişim ve Teknoloji Eğitimleri
Yapay Zeka Eğitimi

Yapay Zekanın yaygınlaşmasının iki büyük nedeni vardır. Bunlardan ilki ticari açıdan yapay zekanın çok karlı olması ve insan faktörün...