Ticaret Hukuku Kaynaklı Nitelikli Hesaplama Eğitimi

Açıklama

Ticaret hukuku mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar kapsamında, ticari alacakların hesaplanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması ve bu sayede hem bilirkişilik yapılabilmesi hem de bilirkişi raporlarının müvekkillerinin davasını takip eden avukatlar ve adalete erişimi gerçekleştirecek olan hâkimler tarafından daha bilinçli olarak takip edilebilmesinin ve değerlendirebilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.


Süreç ve Kazanım
  • Bu eğitim ile Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişiliği yapmak isteyen adayların Alt Uzmanlık Alanının Belgelendirilmesini sağlamakla birlikte katılımcıların, (Hakimler, Avukatlar, Yeminli Mali Müşavir v.b.) meslek alanlarında Ticaret Hukuku Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar ile ilgili karşılaştıkları zorlukların giderilmesi sağlanacaktır.


Kim almalı ?
    Avukatlar Hakimler İş Müfettişleri ve Uzmanları Yeminli Mali Müşavirler Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler İş güvenliği Uzmanları Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dâhil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar

Eğitim Müfredatı

  • Toplamda: 31 Ders