TEMEL SEVİYE HİDROLİK EĞİTİMİ

Açıklama

Hidroliğin 12 temel prensibinin açıklandığı, kavitasyonun tanımı, etkileri ve alınması gereken önlemlerin anlatıldığı Temel Seviye Hidrolik eğitimimiz, Üniversitemiz Hidrolik - Pinomatik Atölyesinde uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.


Süreç ve Kazanım
 • Temel seviye hidrolik devre elemanlarının neler olduğunun öğrenilmesi,
 • Hidrolik sembollerinin, yapılarının ve çalışma prensiplerinin kavranması,
 • Devre elemanlarının seçilmesi ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar,
 • Temel seviye hidrolik devre uygulamaları yapma bilgi ve becerisi

Kim almalı ?
 • Operatörler,
 • Teknisyenler,
 • Tasarımcılar,
 • AR-GE çalışanları,
 • Bakımcılar,
 • Mühendisler,
 • Teknikerler,
 • Bakım yöneticileri

Eğitim Müfredatı

 • Toplamda: 18 Ders