Tarım 4.0 Uygulamalarında Görüntü İşleme Eğitimi

Açıklama

Tarım sektöründe Tarım 4.0 Uygulamalarının başlaması ile birlikte uzaktan algılama ve görüntü işleme teknikleri de yoğun olarak kullanılmaya başlamıştır. Tarihsel süreç içerisinde büyük ölçekli alanların görüntüleri için uydular kullanılmıştır. Daha sonra uydu görüntülerinin çözünürlük ve bulutlanma sorunlarının tarımsal uygulamalar için yeterli olmadığı anlaşılmış, tarımsal görüntüleme için multispektral kameralar geliştirilmiştir. İnsansız hava araçlarının yaygınlaşması ile görüntülemeolanakları ve tarımda kullanımında da gelişmeler gözlenmektedir. Teknolojik gelişmeler sayesinde bitkisel üretim alanlarından elde edilen multispektral görüntüler ile ürünlerin gelişim süreçleri düzenli olarak izlenebilmektedir. Bu yönde gerçekleştirilen özgün araştırma çalışmaları sonucunda ülkemizde de dünya ile paralel gelişmeler ve uygulamalar geliştirilmiştir.

Bu gelişmelerin ülkemizde tarım sektöründe etkin olarak kullanılabilmesi tarım sektörünün bilişim teknolojileri ile birlikte Tarım 4.0 uygulamaları hakkında temel kullanım yeterliliklerine ulaşmasına bağlıdır. Ülkemizde geliştirilen Hassas Tarım Karar Destek Sistemleri’nin kullanımına yönelik bu eğitim paketi içinde modern uydu görüntüleme teknikleri, insansız hava aracı kullanılarak görüntü alma ve görüntü işleme teknikleri uygulamalı olarak yer almaktadır.

GENEL BİLGİLER

 • Eğitmen: Osman Budak
 • Eğitim İçeriği: 20 Farklı Uzaktan Eğitim İçeriği ve 2 adet Online Canlı Eğitim Programı
 • Eğitim Süresi: Toplam 40 Saat
 • Online sınav ve en az 70 puan başarı düzeyi ile OTÜSEM onaylı sertifika

  Bu eğitim ile doğrudan gerekli olan İHA Sertifikasyonu için TİCARİ İHA -1 İNSANSIZ HAVA ARACI PİLOTLUK SERTİFİKA PROGRAMI (SGHM ONAYLI) eğitiminden faydalanabilirsiniz.

  Kayıt için Anadolu Kalkınma Derneği


  Süreç ve Kazanım
  • Uzaktan algılama teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
  • Tarım 4.0 uygulamaları kapsamında sahada yapılan çalışmaları uygulamalı olarak öğrenir.
  • Uzaktan algılama için kullanılan insansız hava araçlarını tanır, kontrol ve kullanım aşamalarını öğrenir.
  • Uygulama sürecinde kullanılan multispektral kameralar ve özellikleri ile kullanım şekillerini öğrenir.
  • Elde edilen multispektral kamera görüntülerinin birleştirilerek tarım alanına ait bitki sağlığı gibi temel indeklerin oluşturulmasını öğrenir.
  • Modern uydu teknolojileri ile alınan uydu görüntüleri ile de temel bitkisel indekslerin nasıl elde edilebileceğini öğrenir.
  • Hassas Tarım Karar Destek Sistemi’ni aktif olarak kullanabilecekleri yeni bir iş geliştirme olanağı ile çalışmalarına yeni bir teknolojik boyut kazandırır.


  Kim almalı ?
 • Eğitim Müfredatı

  • Toplamda: 9 Ders