Sızma Testi Eğitimi

Açıklama

Sızma testi bir kurumun zafiyetlerini saldırgan gözüyle tespit edebilmek adına yaptırdığı bir testtir. Bu testler esnasında testi gerçekleştirenler hedef sistemlere bir saldırgan gibi davranarak kurumların risklerini raporlar. Sızma testleri genellikle zafiyet tespiti ile karıştırılmaktadır. Zafiyet tespit testlerinde kurumların sadece zafiyet içerek noktaları tespit edilmektedir. Ancak sızma testi zafiyet tespitinden sonra mevcut zafiyetin istismarı ile gidilebilecek son noktaya kadar gidip tüm riskleri tespit etmeyi hedefler. Bu eğitimin amacı katılımcıları sızma testi perspektifini anlatarak nasıl icra edileceğine dair bilgiler vermektir.


Süreç ve Kazanım
  • Eğitim sonunda katılımcılar, bilişim sistemleri üzerinde genel kabul görmüş bir metodoloji izleyerek sızma testleri gerçekleştirebilmeleri amaçlanmaktadır. Sistem ve uygulama zafiyetlerinin nasıl tespit edilmesi gerektiği, uygulamalı olarak anlatılarak tecrübe kazanılması sağlanmaktadır.


Kim almalı ?
    Sızma testi eğitimimiz fazlasıyla teknik bir eğitimdir. Bilgi teknolojileri alanında teknik bilgiye sahip herkes bu eğitime katılabilir.

Eğitim Müfredatı

  • Toplamda: 0 Ders