Savunma Sanayi Kaynak Yönetim Programı (Hızlandırılmış Program)

Açıklama

Yerlileşme ve millileşme esasları çerçevesinde gelişmeye devam eden Savunma Sanayimizin Ülkemiz açısından bilinen önemine binaen, Ülkemizdeki uygulama ve yaklaşımları bütünleştirmek suretiyle, Savunma Sektöründe faaliyet gösteren kurum ve işletmelerin yönetim, strateji, güvenlik, lojistik, işletme, hedef pazar ve kaynak yönetimi alanında ihtiyaç duyacağı teknik bilgiye sahip uzman personel yetiştirmek üzere tasarlanmış bir programdır.

Hedef, ulusal rekabet gücünün artırılması maksadı doğrultusunda paydaşların teknoloji hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi için kapasitenin artırılması, teknoloji edinimi ve uygun pazar seçilmesi kapsamında mesleki ve bireysel gelişimin sağlanmasıdır.

Siz de kendi ekosisteminizi yaratabilirsiniz. Ulusal ve uluslararası uygulama ve yaklaşımları bütünleştirerek, savunma sektöründe faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve işletmelere; yönetim, strateji, teknoloji yönetimi, güvenlik, lojistik, mühendislik ve tasarım, dış ticaret ve kaynak yönetimi alanında ileri nitelikli teknik kapasite ve donanıma sahip deneyimli ekibimiz ile destek oluyoruz.

Savunma yönetimi, Savunma Teknolojileri Yönetimi, Savunma Tedarik Yönetimi, Savunma Proje Yönetimi alanlarında akademisyenlerle birlikte kendi tarzınızı modelleyebilir, uzun vadeli stratejilerinizi belirleyebilir, orta vadeli eylem planlarınızı hazırlayabilir, üretimden pazarlamaya, finansmandan iş geliştirmeye, insan kaynakları yönetiminden tasarıma, teknoloji yönetiminden proje yönetimine tüm sistemlerinizi kurgulayabilirsiniz.


Süreç ve Kazanım
 • Savunma Sanayi Kaynak Yönetimi Eğitimleri Metodolojisi

  - Fizibilite çalışması

  - Stratejik uzgörü araştırması

  - Rekabet ve Pazar analizleri

  - Süreç analizi ve modelleme

  - Eylem ve proje önerileri

  - Yetkinlik temelli insan kaynakları sistemi

  - Teknolojik ürün sahipliği çalışmaları

  - Operasyonel mükemmelik çalışmaları

  - Yeni ürün geliştirme çalışmaları

  - Alternatif finansman modelleri

  - İç kontrol sistemi

 • Sertifika Programına İhtiyacınızı Açığa Çıkarabilecek Bazı Sorular:

  - Kaynaklarınız savunma sanayi sektörüne uygun mu?

  - Temel yetkinliklerinizi belirlediniz mi?

  - Hangi pazarı hedefleyeceksiniz?

  - Uygun tedarik kanallarınızı seçtiniz mi?

  - Uluslararası tedarik sistemleri için strateji belirlediniz mi?

  - İşgücünüzün niteliği yeterli mi?

  - Regülasyonlara uyumunuzu kontrol ettiniz mi?

  - AS 9100 Havacılık Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemi için hazır mısınız?

  - Çalışanlarınıza Savunma Sanayii nosyonu kazandırmak istiyor musunuz?

  - Tedarikçilerinizin olgunluk düzeyini yükseltmek ve daha kolay iş yapabilmek istiyor musunuz?


Kim almalı ?
  Sertifika Programının Eğitmenleri; Savunma Sanayii ve Savunma Sektöründe uzun yıllar çalışmış asker-akademisyen öğretim elemanlarını ve sektör deneyimli uygulamacılardan oluşmaktadır.

Eğitim Müfredatı

 • Toplamda: 18 Ders