Maker Atölyesi Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi

Açıklama

Kavramlar zihnin yapı yapıtaşlarıdır. Çocuklara bu kavramlar kazandırılırken yeni edindikleri kavramları uygulamalarını, kendilerinde var olan kavramlarla birleştirerek genişletmelerini ve yeni kavramları kendilerinin yapılandırarak öğrenmelerini sağlayacak etkinliklere ve ortamlara gereksinim duyulur. Son yıllarda oldukça popüler olan STEM yaklaşımının erken çocukluk yılları itibariyle uygulanması önerilmektedir. Bu doğrultuda STEM Temelli Eğitim Uygulamalarına ilişkin Eğitici Yetkinlik ve Becerilerinin verileceği programımıza katılarak Sizler de bu süreçlerde aktif olarak yer alabilirsiniz.

Maker Atölyesi Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi Teorik bilgi aktarımının yanısıra ağırlıklı olarak Atölye ortamında uygulamalı olarak gerçekleştirilecek etkileşimli bir eğitim programıdır. Eğitim salonlarımızda sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kuralları titizlikle uygulanmaktadır.

Eğitim sırasında kullanılacak olan "arduino mini başlangıç seti"nin katılımcılar tarafından temin edilmesi gerekmektedir.


Süreç ve Kazanım
 • Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Elektronik kart ara yüzünü ve kullanımını açıklar.
 • Blok kodlama ve metin kodlamayı yapar.
 • Breadboard kullanımını ve butonun elektronik kartına bağlanış şeklini açıklar.
 • Serial monitörü kullanımını ve seri haberleşme hızını açıklar, serial monitöre yazı yazdırır.
 • Analog ve dijital kavramlarını açıklar, elektronik kartın analog girişlerden okunan veriyi işler ve seri ekrana yazdırır.
 • Analog girişe bağlı potansiyometreyi okuyarak seri ekrana yazdırır.
 • LDR’yi tanır ve ölçü aletiyle aydınlık- karanlıkta değişen direncini okur, led ile sensör uygulamaları yapar.
 • Ortam sıcaklığı ile ilgili sensör uygulamaları yapar ve diğer uygulamalar ile birleştirir.
 • Servo motor ve elektronik kart ile servo motor uygulamaları yapar.
 • Basit devrelerde oluşan hataları analiz eder.

Kim almalı ?
 • Anaokulu ve İlkokul Eğitmenleri,
 • Sınıf Öğretmenleri,
 • Meslek Okulu Öğretmenleri,
 • Çocuğu ile eğlenceli vakit geçirmek isteyen anne ve babalar,
 • Öğretmenlik okulu öğrencileri,
 • Bu alanda faaliyet gösteren gençler,
 • Ve bu konuile ilgilenen her kes

Eğitim Müfredatı

 • Toplamda: 42 Ders