Protokol ve Davranış Kuralları Eğitimi

Açıklama

‘’Başarı Protokol Yönetiminde Gizlidir.’’

Protokol, resmi törenlerde mevki sıralaması, selamlaşma, öncelik hakkı gibi konularda uyulması gereken kuralların tümüdür. Protokolün amacı düzeni bozmak değil, varsa düzensizliğe son vererek toplumsal ilişkilerin gelişmesini sağlayan nezaket ve karşılıklı saygı ortamını yaratmaktır.


Süreç ve Kazanım
  • İş hayatında ve Devlet Kurumları ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalarda gereken Protokol Kurallarının incelenmesi ve öğretilmesi.


Kim almalı ?

    Diplomatik yaşamda bir büyükelçi, konsolos ve ateşe için ne kadar önemli ve gerekli ise, sivil kamusal yaşamda da, her memur, şef, şube müdürü, ilçe/il ve bölge müdürü, daire başkanı, genel müdür, müsteşar ve bakan için o kadar önemli ve gereklidir. Çünkü her yöneticinin günlük yönetsel ve sosyal yaşamı genellikle protokol içinde geçmektedir. Her düzeyde kamu personeli ve bu kişiler ile iş yapan özel sektör çalışanları eğitime katılabilir.

Eğitim Müfredatı

  • Toplamda: 11 Ders