PROFESYONEL PAZARLAMA TEKNİKLERİ

Açıklama

Eğitimimizin amacı kurumların yoğun rekabet ortamı içerisinde güçlü ve başarılı olabilmeleri, bunun yanı sıra sürdürülebilir müşteri memnuniyetini maksimize ederek müşteri kayıplarını en aza indirebilmek ve daha çok sadık müşteri yaratabilmek için gerekli eylem planlarını oluşturmak inovatif çözümlerin farkına vardırmaktır.

 • 1. BÖLÜM
 • GİRİŞ
 • MÜŞTERİ BİLİNCİ
 • MÜŞTERİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE BEKLENTİLERİ
 • MÜŞTERİNİN GÜCÜ
 • MÜŞTERİLERİN KENDİ ARALARIDAKİ İLİŞKİLER
 • MUTSUZ MÜŞTERİNİN KURUMA BEDELİ
 • MÜŞTERİ İLE EMPATİ
 • MÜŞTERİ HİZMETLERİ POLİTİKALARI
 • 2. BÖLÜM
 • MÜKEMMEL MÜŞTERİ HİZMETLERİ TANIMI
 • MÜŞTERİNİN TERCİH EDECEĞİ KURUM OLMAK
 • MÜŞTERİNİN BAKIŞ AÇISI
 • MÜŞTERİYE YAKLAŞIM TARZI.
 • VAZGEÇTİKLERİMİZİN BEDELİ
 • MÜŞTERİYE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM
 • MÜŞTERİ HAFIZASI
 • MÜŞTERİ DİNLEMEK
 • 3. BÖLÜM
 • MESLEĞE YAKLAŞIM
 • BAŞARILI MÜŞTERİ HİZMETLERİ DENKLEMİ
 • DERİN MÜŞTERİ BEKLENTİLERİ
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNDE ALTIN KURALLAR
 • KAYIPLARIMIZ
 • KURUMSAL BEKLENTİLERİN YAPISI
 • MÜŞTERİNİN GÖZÜNDE VAR OLMAK
 • MÜŞTERİ ODAK NOKTALARI
 • MÜŞTERİ GÖZÜNDE İTİBAR
 • 4. BÖLÜM
 • KARLILIK VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ORANI
 • SÜREÇ YÖNETİMİ
 • MÜŞTERİNİN GÖZÜNDE KONUM BELİRLEMEK
 • MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN KURUMSAL TEMELLERİ
 • MÜŞTERİ HİZMETLERİ KÜLTÜRÜ
 • MÜŞTERİ İLE KURUM ARASINDAKİ KESİŞİM NOKTALARI
 • MÜŞTERİ SADECE ÜCRET Mİ ÖDER ?
 • MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ METRİKLERİ
 • SORUN MU ? ÇÖZÜM MÜ ?
 • 5. BÖLÜM
 • MÜŞTERİYE YAKLAŞIM FORMLARI
 • MÜŞTERİ BEKLENTİLERİ VE TALEPLERİ
 • GELİŞEN MÜŞTERİ
 • ÇALIŞANIN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE YAKLAŞIMLARI
 • SATIŞ MI ? MÜŞTERİ Mİ ?
 • SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ
 • REKABET VE MÜŞTERİ
 • 6. BÖLÜM
 • SÜREKLİ GELİŞİM
 • SORULMASI GEREKEN SORULAR
 • 1000 KELİME Mİ ? 1 EYLEM Mİ ?
 • SÖYLEDİKLERİNİZ VE YAPTIKLARINIZ
 • DÜŞÜNME YAPIMIZ
 • MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE PROFESYONELLİK
 • İNANMANIN GÜCÜ
 • KAPANIŞ

 • Süreç ve Kazanım
  • Her işletmenin varlığını sürdürebilmesi noktasında insan odaklı müşteri kavramı gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu noktadan hareketle müşterinin varlığının devamı ve arttırılması için her koşulda doğru yöntemlerle yönetilmeli ve iletişim kurulmalıdır.

   Kurumun prensipleri, misyonu, vizyonu ve çıkarları doğrultusunda müşteri memnuniyetini sağlamanın çeşitliliğini ve doğru yolunu paylaşıp maksimum kazanç ve verim elde etmenin yol haritasını çıkartıyoruz.


  Kim almalı ?
   Tüm yönetim kadroları, satış-pazarlama, müşteri ilişkileri, ticari, bireysel ve kurumsal satış/pazarlama personeli, gişe memurları, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, çağrı merkezi çalışanları, bayi kanalları ve mal ya da hizmet satışında arayüz olarak çalışan tüm personel ile insan yönetimi gerektiren tüm görevlerdeki çalışanlar.

  Eğitim Müfredatı

  • Toplamda: 6 Ders