Marka, İletişim & Pazarlama Stratejileri Eğitimi

Açıklama

Marka & Dijital Pazarlama Eğitimi, firmaların uluslararası kabul görmüş metodlarla kendi öz değerlendirmelerini yaparak; kurumsal süreçlerini, iletişim, içerik ve ifade yeteneklerini geliştirmeleri ve bunları planlayarak dijital dünyada kendilerini konumlandırmalarının yol ve yöntemlerini anlatmak ve uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlama üzere planlanmıştır. Tüm sektörler için şirketler ve hatta bireysel katılımcılara analiz etme, değerlendirme, plan ve strateji ile eyleme geçme becerisini arttırmak eğitimin ana amacıdır.


Süreç ve Kazanım
 • Firma, kurum veya kuruluşların bulundukları veya yapacakları işi ayrıca kendi güçlü ve zayıf yönlerini netleştirmek,
 • Bunu sektörle kıyaslamak,
 • Mevcut durumlarını değerlendirerek aksiyon alması gerekilen yönlerine yönelmek, bunları planlamayı öğrenmek,
 • İşlerini, üretim ve süreç yönetimlerini hedeflerine uygun hale getirmek,
 • Dijital dünyada kendilerini konumlandırmak,
 • İş ve işletme kapasitesini arttırmak,
 • İş geliştirmek,
 • “Proje çalışma yöntemlerine” yönelik yetenek kazanmak,
 • Marka ve pazarlama konumlandırması

Kim almalı ?
 • Öğrenciler,
 • Çalışanlar,
 • Satış-pazarlama uzmanları,
 • Tasarımcılar,
 • Sektör profesyonelleri,
 • Halkla ilişkiler çalışanları,
 • Müşteri temsilcileri,

Eğitim Müfredatı

 • Toplamda: 15 Ders