İşletmelerde Takım Ruhu Uygulamalı Atölye Çalışması

Açıklama

"Ben değil, biz olmak" Ortak bir amaca sahip insanlar, bir grup oluşturursa, hedefe daha kolay ve daha çabuk ulaşırlar.

Her Birey, diğerine yardım eder ve hep birlikte çok daha iyi ilerlerler. İşte bu noktada takım çalışması, bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş iki ve daha fazla kişiden oluşan bireylerin, aralarında etkileşimde bulunarak yaptıkları etkinliklere denilmektedir. Takım üyeleri, birlikte hareket ederken oluşturdukları sinerjiyi, tek başlarına çalışırken hissedemezler. Oysa bir grup oluşturmak ve takım ruhuyla çalışma, bireyselliğini takımın hedefi doğrultusunda eritebilmek “ben” yerine “biz” diyebilmek ve bir bütün içinde birlikte hareket etmek yaratıcı bir enerjinin açığa çıkmasına neden olur.

Bu eğitim, bir ekibi başarılı bir şekilde sonuca ulaştırmak için farkındalık arttırmak üzere özel tasarlanmıştır.<


Süreç ve Kazanım
 • Ekip ruhunun oluşması için ekip üyelerinin birbirini tanıması

  Ortak hedef belirleme ve ortak amaç oluşturma

  Ekip dinamiklerini açığa çıkarmak ve iş birliği ortamının oluşması

  Ekip üyelerinin iş birlikçi çalışmalarla ortaya bir sonuç çıkarmalarını, projeler üretmelerini ve takım içinde birbirlerini destekleyerek üretkenlik göstermelerini

  “Ben” değil, “biz”e öncelik verilmesinin temel ilke edinilmesi öğrenmelerini hedeflemektedir.


Kim almalı ?
 • Şirketlerin operasyonel birimleri başta olmak üzerepazarlama- satış
 • AR-GE departmanları çalışanları ile bu konulara ilgi duyan herkes katılabilir.

Eğitim Müfredatı

 • Toplamda: 6 Ders