İnnovasyon Yönetimi Eğitimi

Açıklama

Şirketin başarısı için en temel unsurlardan biri doğru yönetimdir. Hedefler büyük olsa da başarıya inanmak gerekiyor. İnovasyon Yönetimi Sertifika Programı yol gösteren, harekete geçirebilen, birleştiren, motive eden, sosyal ve teknik donanımlı yöneticiler ve çalışanlar ile şirket verimliliğini, karlı işleri ve yenilik kapasitesini artıracaktır.


Süreç ve Kazanım
  • Eğitim Katılımcıları Eğitim Sonunda: • İnovasyon konusunda yeterli bilgi altyapısına sahip olacaktır • Rekabeti keyifli ve karlı hale getiren inovasyonu yaratıcı yönlerini geliştirerek firma içinde uygulayabilecek ve inovasyon sürecini yönetebileceklerdir. • Her sektörde firmalarında inovasyon auditi çalışması yaparak inovasyona yönelik ihtiyaçlarını tanımlayacak ve aksiyon planı oluşturabileceklerdir. • İnovasyon için gerekli ve güncel finansman kaynakları hakkında bilgi sahibi olacaklar ve İnovasyon ihtiyaçlarına yönelik uygun finansman kaynağını belirleyebileceklerdir. • Uygun finansman kaynakları için inovasyon projeleri hazırlayacak ve yönetebileceklerdir. • Bu projelerin yönetimi konusunda teknik ve pratik bilgiye sahip olacaklardır Eğitim Dokümanları: Audit Formları, Eğitim Programını Yürütme Defteri, Olay Çözme-Örnek Şirket Audit Raporu, Örnek Şirket Proje Başvurusu, Değerlendirme Formları, Final Sınav Formları, İnovasyon İçin İletişim Strateji Rehberi, Oyun Formları, Arma Arama, Isınma Egzersizleri Materyalleri, Proje Başvuru Formları, Süreç Tabloları


Kim almalı ?
  • Eğitime her sektörden firma temsilcisi katılabileceği gibi, eğitimde aldığı bilgileri farklı platformlarda aktarmak
  • inovasyon yönetimi konusunda kültür yaratmak, eğitici olmak ve bu alanda kendini yetiştirmek isteyen kişiler de katılabilir.

Eğitim Müfredatı

  • Toplamda: 5 Ders