İleri Seviye Hidrolik Eğitimleri

Açıklama

3 gün; teorik anlatım ve uygulama

İleri Seviye Hidrolik Eğitimimizde;

 • İleri seviye hidrolik devre elemanlarının tanıtılması,
 • Yapısı ve çalışma prensiplerinin açıklanması,
 • Tasarım ve uygulama sırasında yapılan hataların açıklanması,
 • Örnek devre şemalarının incelenmesi,
 • Devre elemanlarının seçilmesi ve kullanımında dikkat edilmesi gereken teknik ve yöntemlere ilişkin
 • bilgi ve becerilerin katılımcılara kazandırılarak ileri seviye hidrolik uygulamaları yapabilir hale gelmeleri amaçlanmaktadır.


  Süreç ve Kazanım
  • İleri seviye hidrolik devre elemanlarının yapısı ve çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi olur
  • Tasarım ve uygulama sırasında yapılan hataları bilir ve önlemlerini alır
  • Devre şemalarını bilir
  • Devre elemanlarının seçilmesi ve kullanımında dikkat edilmesi gereken teknik ve yöntemleri bilir ve uygular
  • İleri seviye hidrolik uygulama yapma bilgi ve becerisine sahip olur.

  Kim almalı ?
   Temel seviye hidrolik eğitimi almış olan;
  • Operatörler
  • Teknisyenler
  • Tasarımcılar
  • Ar-Ge Çalışanları,
  • Bakımcılar
  • Mühendisler
  • Bakım Yöneticileri

  Eğitim Müfredatı

  • Toplamda: 0 Ders