Hidrolik Bakım ve Arıza Arama Eğitimi

Açıklama

Hidrolik Bakım ve Arıza Arama Eğitiminde Hidrolik sistemlerde yaygın olarak karşılaşılan arızalar ve bu arızaların sebep ve sonuçlarının nasıl incelenmesi gerektiği, arıza olmasını engelleyecek önlemlerin neler olduğu, devre elemanlarının seçimi, montajı ve kullanımı sırasında yaygın olarak yapılan hatalar, kirlilik politikasının belirlenmesine ilişkin prensipler, analiz kültürü ve sürekliliğinin sağlanması, arıza bulmaya ilişkin sistematik yaklaşım ve pratik tekniklerin neler olduğu gibi gibi konularda katılımcıların yetkinlik ve becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır.


Süreç ve Kazanım
 • Hidrolik sistemlerde yaygın olarak karşılaşılan arızaları ve bu arızaların sebep ve sonuç ilişkilerini inceleyebilir,
 • Muhtemel arızaları öngörerek engelleyecek önlemleri alabilir
 • Devre elemanlarının seçimi, montajı ve kullanımı sırasında yaygın olarak yapılan hataları bilir ve önlem alır,
 • Kirlilik politikasını belirleyebilir,
 • Gerekli analizleri yapabilir,
 • Arıza bulmaya ilişkin sistematik yaklaşım ve pratik teknikleri bilir ve uygular,

Kim almalı ?
  Temel-ileri seviye hidrolik eğitimi almış olan;
 • Operatör,
 • Teknisyen,
 • Tasarımcı,
 • AR-GE çalışanı,
 • Bakımcı,
 • Mühendis,
 • Bakım yöneticisi

Eğitim Müfredatı

 • Toplamda: 0 Ders