Gelecek Nesil Lojistik ve Tedarik Zinciri Eğitimi ''Endüstri 4.0 ve Kobi’ler''

Açıklama

Ülkemizdeki KOBİ’lerin dünya KOBİ’leriyle rekabet edebilir bir hale gelmesi ve mükemmel ürün ile hizmet değeri yaratacak güç noktalarını oluşturması için; Endüstri 4.0 - Lojistik 4.0 Teknolojilerinin nasıl bir dönüşüme, değişim ve gelişime neden olduğunu/olacağını KOBİ’lerimize tanıtmak, onlarda üstün bir farkındalık yaratmak, teknolojiye bağlı sürdürülebilir ve esnek bir; yapısal, yönetsel, süreçsel ve yeni iş / hizmet modelleri ile yeni iş stratejileri ile yeni iş odak noktalarını oluşturmak için rehberlik etmek ve onların değişim ihtiyaçlarını tespit etmelerine yardımcı olmak, bu eğitimin ana amacını oluşturmaktadır.


Süreç ve Kazanım
 • KOBİ’lerimize tanıtmak, onlarda üstün bir farkındalık yaratmak, teknolojiye bağlı sürdürülebilir ve esnek bir; yapısal, yönetsel, süreçsel ve yeni iş / hizmet modelleri ile yeni iş stratejileri ile yeni iş odak noktalarını oluşturmak için rehberlik etmek ve onların değişim ihtiyaçlarını tespit etmelerine yardımcı olmak, bu eğitimin ana amacını oluşturmaktadır.


Kim almalı ?
 • KOBİ’ler
 • Tüm Sektör Temsilcileri
 • Değer Zincirinde yer alan: Tedarikçiler, Üreticiler, imalatçılar, montajcılar, Dağıtımcılar, Toptancı, Perakendeci, E-Ticaret, Pazarlama, Satış, Satınalma, Kontrat Yönetimi, Müşteri Hizmetleri, Depolama, Taşıma, Nakliye, Teslim, Envanter ve Stok Kontrolü, Katma değerli hizmetler (Elleçleme, Paketleme, Bar-Kodlama vb.), Lojistik Hizmet Sağlayıcılar (1PL., 2PL., 3PL., 4PL. vb.)
 • Ar-Ge, Tasarım
 • Bilgi İşlem
 • Yöneticiler
 • Mühendisler
 • Teknisyenler, Teknik Personel
 • Akademisyenler, Öğrenciler ve ilgi duyan diğer tüm personel

Eğitim Müfredatı

 • Toplamda: 4 Ders