Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı

Açıklama

Küresel Ekonomide aktörlerin birbirine daha bağımlı hale geldiği, global ticaretin ortak paydalar çerçevesinde serbestleştiği yeni dünya düzeni ile ülkelerin kalkınmasında dış ticaretin önemli bir rolü vardır.

Dış ticaretin kurallarına uygun dünya ile entegre bir şekilde yürütülebilmesi için dış ticaret şirketleri çalışanları, ileride dış ticaret yapmak isteyen kişiler ve kurum çalışanlarının dış ticaret konusunda güncel ve operasyonel bilgiye ihtiyacı olacaktır. Bu program tamda bu ihtiyaçların karşılanması için düzenlenmiştir.


Süreç ve Kazanım
  • Dış ticaretin kurallarına uygun dünya ile entegre bir şekilde yürütülebilmesi için dış ticaret şirketleri çalışanları, ileride dış ticaret yapmak isteyen kişiler ve kurum çalışanlarının dış ticaret konusunda güncel ve operasyonel bilgiye ihtiyacı olacaktır


Kim almalı ?
  • İhracata başlamak isteyen
  • Dış Ticaret uzmanı olmak isteyen
  • yeni pazarlar ve yeni müşteriler bulmak isteyen tüm bireyler / firma çalışanları katılım sağlayabilir.

Eğitim Müfredatı

  • Toplamda: 230 Ders