Bumerang Lider Yöneticilik Eğitimi

Açıklama

 • Bütünsel bakış açısına sahip, önceliklere saygılı,
 • Farklılıkları gözlemleyebilen, durumsal yaklaşımlarıyla beklentileri yönetebilen,
 • Yeni ve yaratıcı düşünceyi destekleyen, öneri geliştiren ve teşvik eden,
 • Kişisel gelişimine önem veren, farkındalık sahibi,
 • Başkalarını geliştirme çabası doğrultusunda yedekleme için çaba gösteren,
 • İyi bir “Ekip Üyesi Lider” olabilme özelliğiyle farkındalığını yansıtabilen,
 • Sorunların değil çözümlerin bir parçası olabilen,
 • Örnek davranışlarıyla rol model alınabilen,
 • Analitik yaklaşımlarıyla verimli iş uzmanı,
 • Etkin iletişim becerileriyle insan ilişkileri uzmanı,
 • Lider Yönetici olma yolunda potansiyel yıldız adayları ortaya çıkarmak,
 • Yönetimsel Olgunluk Sahibi “Lider Yöneticiler” yetiştirmek

 • Süreç ve Kazanım
  • Problem Çözme ve Karar Alma
  • Öz Farkındalık ve Özgüven
  • Planlama ve Organize Etme
  • İç ve Dış Motivasyon Dengesi Kurma
  • Sorumluluk Bilinci ve Sahiplenme
  • Değişim Yönetimi
  • Delegasyon ve Yedekleme Becerisi
  • Gelişim ve Değer Katma Odaklılık

  Kim almalı ?
  • Çağdaş lider yönetici özelliklerine hakim ve sahip olmak,
  • Kendini keşfetmek ve lider yönetici potansiyelini ortaya çıkarmak,
  • Yöneticisini de yönetmek,
  • Hayattaki duruşu, rotası ve pusulasıyla fark yaratmak,
  • Kendini özgüvenli şekilde ifade etmek,
  • Önyargılarının yerine öngörülerini koymak,
  • Bulunduğu ortamda kalıcı etki bırakmak,
  • Hayatı boyunca unutamayacağı bir gelişim serüveni yaşamak,
  • Bilgi ve farkındalığıyla değer katmak,
  • Farklılıkları kusur değil fırsat olarak görmek,

  Eğitim Müfredatı

  • Toplamda: 11 Ders