EĞİTİM HİZMETLERİ BİLGİLENDİRME

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

HAYAT BOYU ÖĞRENME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

(OTÜSEM)

EĞİTİM HİZMETLERİ BİLGİLENDİRME METNİ

 1. İşbu bilgilendirme metni OTÜSEM tarafından www.otusem.ostimteknik.edu.tr internet sitesinden sunulan eğitim hizmetlerine talep sahibinin elektronik ortamda başvurusu, satınalımı yapılan eğitim hizmetinin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Başvuru Sahibinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirmeyi içerir.
 2. Başvuru Sahibi tarafından talep edilen hizmetin adı, KDV dahil satış fiyatı, vade koşulları, ödeme şekli, kullanım süresi, satış bedelinin hangi kalemlerden oluştuğu ve hangi hizmet alındığında hangi borçların doğacağı ile hizmetin temel nitelikleri www.otusem.ostimteknik.edu.tr web sayfasında ilgili eğitim programı açıklamalarında belirtilmiştir.
 3. Talep edilen hizmet ödemesi, talep sahibinin tercihi doğrultusunda kredi kartı ve ya Havale/EFT yolu ile ve iş OTÜSEM’e bu sözleşmenin eki ödeme belgesi ile tevsik edildiği şekilde yapılacaktır.
 4. Başvuru Sahibinin tercih ettiği ödeme türüne göre sipariş özeti sayfasında sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.
 5. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve OTÜSEM bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.
 6. Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle Başvuru Sahibi, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Başvuru Sahibi arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. Başvuru Sahibi tercih ettiği ödeme şekline göre “Mesafeli Satış Sözleşmesi”ni online olarak onaylayarak veya kendisine mail olarak gönderilen sözleşmeyi imzalı olarak OTÜSEM’e ulaştırarak sorumluluklarını yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 8. Başvuru Sahibinin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan hizmetin çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile Başvuru Sahibine bedel iadesine karar verilen durumlarda, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

a) Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü,

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, Başvuru Sahibi hizmeti kaç taksit ile aldıysa Banka başvuru sahibine geri ödemesini taksitle yapmaktadır. OTÜSEM bankaya hizmet bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların başvuru sahibinin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. başvuru sahibinin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve başvuru sahibi iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kart ile alınmış hizmetin iadesi durumunda OTÜSEM Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği başvuru sahibine nakit para ile ödeme yapamaz. OTÜSEM, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, OTÜSEM ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince başvuru sahibine nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, OTÜSEM’in Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. Başvuru sahibi, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

b) Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

İade, başvuru sahibinden banka hesap bilgileri istenerek, başvuru sahibinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır. OTÜSEM bankaya hizmet bedelinin tamamını tek seferde geri öder.

Havale/EFT yoluyla alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda OTÜSEM, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği başvuru sahibine nakit para ile ödeme yapamaz. OTÜSEM, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, OTÜSEM ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince başvuru sahibine nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Başvuru sahibi bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 1. Sözleşmeye konu hizmet dijital içerik hizmeti olduğu için, başvuru sahibi satın alma işlemini yaptığı an hizmetten faydalanmaya başlayabilir. Satın alma işlemleri; Başvuru Sahibi “mesafeli satış sözleşmesi”ni yazılı veya elektronik olarak onaylar. “Mesafeli Satış Sözleşmesi”nin başvuru sahibinin tercih edeceği ödeme seçeneğine göre MAİL yoluyla ulaştırılması durumunda sözleşmeyi kabul anlamına gelen prosedür ise şu şekilde işleyecektir; Belirttiği iletişim bilgilerine SMS ve ya mail olarak gönderilen Müşteri Onay Kodunu KABUL yazarak cevaben tekrar gönderir.  Bu aşama sonrasında taraflarca sözleşme kurulmuş kabul edilecek olup sözleşme mail yoluyla iletilecektir.
 2. Dijital Eğitim İçeriğini başarıyla tamamladığı takdirde sertifikası mail adresine iletilecek olup basılı sertifika da başvuru sahibinin sistem üzerinden girdiği adrese kargo gönderimi yapılacaktır.
 3. Sözleşme tesliminde yaşanabilecek herhangi bir sorun halinde bu sorun, otusem@ostimteknik.edu.tr posta adresine derhal yazılı şekilde bildirilmelidir. Online hizmet paketinin tesliminde yaşanabilecek herhangi bir sorunun derhal OTÜSEM’e yazılı olarak posta veya e-posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir, aksi halde OTÜSEM herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
 4. Sertifikalı eğitimlerde sertifika’nın paketleme, kargo ve teslim masrafları OTÜSEM tarafından karşılanmaktadır. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile başvuru sahibinin belirttiği adresinde elden teslim edilecektir. Sertifikanın teslimi anında ise başvuru sahibinin adresinde bulunmaması durumunda dahi OTÜSEM edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, başvuru sahibinin hizmeti geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden OTÜSEM sorumlu değildir. OTÜSEM, sözleşme konusu hizmetin sağlam, eksiksiz teslim edilmesinden sorumludur. Kargo tesliminde sertifikanın kontrol edilerek basılı sertifikada olağan dışı kıvrılma, katlanma, tahrip edilme ve sair bozulmalar mevcut ise gerektiğinde durumun kargo teslim tutanağı ile tutanak altına alınması ve OTÜSEM’e bildirilmesi gerekmekte olup tutanak altına alınmayan bozulmalardan OTÜSEM sorumlu olmadığı gibi yeni bir sertifika da göndermekle yükümlü değildir. Tutanak altına alınmayan bozulmalar kapsamında talep edilecek yeni basılı sertifika, hizmet bedeline dahil olmayıp çıktı, paketleme, kargo ve sair ücretleri başvuru sahibine aittir. 
 5. Sözleşmeye konu hizmet, alınan dijital eğitim içeriği ile eğitim sonunda yapılacak sınavdan yeterli not alınıp hak edilmesi durumunda kargolanacak sertifikayı/belgeyi kapsamaktadır. Başvuru sahibi ilgili dijital içerik açıklamalarında belirtilen süre boyunca dijital içeriklere erişebilecek ve sınavlı eğitimler için 3 kez sınava girme hakkına sahip olacaktır. Yapılan ödeme, tanımlanan süre içerisinde sınav başarıyla tamamlanana kadar sağlanacak eğitim erişimini ve eğitimin başarıyla tamamlanması durumunda hak edilecek sertifika/belgeyi kapsar.
 6. Satış bedelinin kapsamı; %80 olan videolara erişim bedeli ilk video için Başvuru Sahibine şifresinin ulaştırılması ile %10 olan İnsan Kaynakları Destek Bedeli insan kaynakları ve call center hizmetlerinin alınmaya başlanmasıyla; %10 olan Sertifika Bedeli, Başvuru Sahibinin sınava girip başarılı olması sonucu OTÜSEM tarafından hak edilecektir. Başvuru Sahibi kullandığı hizmet aşamalarına denk gelen bedellerin tamamını ödemekle mükelleftir. Aksi durumda Satış bedeli üzerinden hesaplanacak ve kullanılan hizmet sonucu ödenmemiş bulunan her hizmetin yüzde oranı kadar bedel için cebri icra dahil tüm yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.,
 7.  Başvuru sahibi, OTÜSEM ile imzaladığı “Mesafeli Satış Sözleşmesi”nden 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, iş bu bilgilendirme metninde belirtilen Başvuru Sahibinin cayma hakkını kullanamayacağı haller hariç cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise başvuru sahibinin veya başvuru sahibi tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak başvuru sahibi, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, başvuru sahibinin veya başvuru sahibi tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, başvuru sahibinin veya başvuru sahibi tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, başvuru sahibinin veya başvuru sahibi tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. başvuru sahibi, satın almış olduğu canlı ders hizmetini, sözleşmenin kurulduğu günden yahut online teslimden itibaren, sözleşmede yer alan Başvuru Sahibinin cayma hakkını kullanamayacağı maddeler hariç 14 gün içinde iade edebilir. Cayma bildirimi, e-posta yoluyla yahut OTÜSEM’nın 100 Yıl Bulvarı OSTİM Prestij Blokları F Blok OSTİM 06379 ANKARA adresine posta yoluyla yapılmalıdır. E-posta yoluyla yapılan cayma bildirimlerine karşı en kısa süre içerisinde BAŞVURU SAHİBİ’ye e-posta yoluyla dönüş sağlanır. Sözlü cayma beyanı Kanun ve Yönetmelikler gereği geçerli değildir.

 

 1. BAŞVURU SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SÖZLEŞMELERDE CAYMA HAKKINI KULLANAMAZ:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve OTÜSEM veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Başvuru Sahibinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka hizmetlere karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

h) ELEKTRONİK ORTAMDA ANINDA İFA EDİLEN HİZMETLER VEYA BAŞVURU SAHİBİ’YE ANINDA TESLİM EDİLEN GAYRİMADDİ MALLARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER.

ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, BAŞVURU SAHİBİ’nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

İ) 6502 sayılı Başvuru Sahibinin Korunması Hakkında Kanun’una bağlı kalınarak ve 27/11/2014 tarihli 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 2. Maddesinde dijital içerik; ‘’Bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veri.’’ Şeklinde, kalıcı veri saklayıcısı; ‘’Başvuru Sahibinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı.’’ Şeklinde tanımlanmıştır. İşbu sözleşme konusu hizmet, yönetmelikte tanımlanan dijital veri veya kalıcı veri saklayıcısı ile iletilecek ürün veya hizmettir.

j) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin 1. Fıkrasının ‘’ğ’’ bendi ‘’ Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Başvuru Sahibiye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.’’ uyarınca, katılımcının almış olduğu ürün veya hizmeti iade ederek sözleşmeden CAYMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. Katılımcı işbu sözleşmeyi okuyarak onaylaması ile yasal düzenlemeler gereği cayma hakkının OLMADIĞINI, kabul ve beyan etmiş olur.

k) Ürün veya hizmetin katılımcı/alıcıya iletilmesi, katılımcı veya alıcının talepleri doğrultusunda, yönetmelikte tanımlanan kalıcı veri saklayıcısı ile sağlanacak ise, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin 1. Fıkrasının ‘’e’’ bendi ‘’ Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.’’ uyarınca, bu ürünlerin ambalajının açılmış olması halinde İADESİ KABUL EDİLMEYECEK, bu katılımcı/alıcı CAYMA HAKKINI KULLANAMAYACAKTIR. Bu durumda cayma hakkının on dört gün içerisinde kullanılabilmesi için, iletilmesi istenen hizmete ilişkin kalıcı veri saklayıcısının paketinin açılmamış olması, satın alınan dijital ürünün kullanıcıya gönderilen ve/veya Başvuru Sahibi tarafından www.ostimteknik.edu.tr adresinden alınan kullanıcı adı veya şifre ile sisteme giriş yapılmamış olması, ambalajının bozulmamış olması gerekmektedir. Bu madde çerçevesinde hareket etmeyen alıcı/katılımcı cayma hakkını KAYBEDECEĞİNİ ÖĞRENDİĞİNİ işbu sözleşmeyi onaylayarak kabul ve beyan etmiş olur.

 1. OTÜSEM, www.otusem.ostimteknik.edu.tr sitesi üzerinden başvuru sahibi tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde muhafaza edebilir. OTÜSEM aynı zamanda; başvuru sahibinin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, https://otusem.ostimteknik.edu.tr sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, hangi derslere katılım sağladığı, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma, hukuki hakların kullanılması ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Başvuru sahibiait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Başvuru sahibi, kendisi tarafından iletilen kişisel bilgilerin OTÜSEM, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından her türlü tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış, pazarlama ve benzeri işler için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafazasına, işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına, aksi belirtilmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine izin vermektedir.

Şayet başvuru sahibi, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini, OTÜSEM tarafından belirtilen iletişim kanallarına iletebilecektir. https://otusem.ostimteknik.edu.tr sitesine üyelik, hizmet alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmemektedir.

 1. BAŞVURU SAHİBİ, www.otusem.ostimteknik.edu.tr  internet sitesinde sözleşme konusu hizmete ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 2. Söz konusu hizmet, başvuru sahibi tarafından başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden OTÜSEM sorumlu tutulamaz.
 3. OTÜSEM, söz konusu hizmetin otusem.ostimteknik.edu.tr web sayfasında belirtilen niteliklere uygun uygun bir şekilde teslim edilmesinden sorumludur.
 4. Söz konusu hizmetin teslimatı için hizmet bedelinin başvuru sahibinin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmetin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, OTÜSEM hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 5. Hizmetin tesliminden sonra başvuru sahibine ait kredi kartının başvuru sahibinin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun hizmet bedelini OTÜSEM’e ödememesi halinde, başvuru sahibinin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün kullanılmaması zorunludur.
 6. Sözkonusu hizmet satınalımı ile ilgili süreçlerde çıkacak ihtilaflarda; ANKARA Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için başvuru sahibi işleminin yapıldığı veya başvuru sahibi ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise başvuru sahibi işleminin yapıldığı veya başvuru sahibi ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.
 7. İşbu hizmet süreçlerinde Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller ve iş bu sözleşmede belirtilen istisnalar dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Başvuru sahibi doğabilecek ihtilaflarda OTÜSEM’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. Satışın gerçekleşmesi ile birlikte başvuru sahibi, Mesafeli Satış Sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır. Başvuru sahibinin Mesafeli Satış Sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, OSTİM Teknik Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme, Uygulama ve Araştırma Merkezi tüm yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. Mesafeli Satış Sözleşmesinde hüküm yer almayan hususlarda Başvuru Sahibinin Korunması Hakkında Kanun, Sınai Mülkiyet Kanunu, Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu, Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Borçlar Kanunu ve sair mevzuat hükümleri uygulanır.

       OSTİM Teknik Üniversitesi

Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi(OTÜSEM)

OTUSEM